LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 44
Do wykonania niewidocznej dla oka ludzkiego bariery świetlnej należy użyć

A.
B.
C.
D.