LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 21
Podczas tworzenia przekroju geologicznego złoża, który z poniższych elementów jest najważniejszy do uwzględnienia?

A.
B.
C.
D.