LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW2 - TEST WIEDZY NR 1

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 20
W tabeli przedstawiono cechy charakterystyczne różnych gazów pożarowych. Wybierz gaz, który jest najbardziej niebezpieczny pod względem zagrożenia pożarowego.
Gaz Dolna granica wybuchowości (vol%) Temperatura samozapłonu (°C)
Metan 5 537
Propan 2.1 470
Wodór 4 500
Acetylen 2.5 305
A.
B.
C.
D.