LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 38
Wyjaśnij, dlaczego niektóre wyrobiska górnicze są likwidowane przez zawał częściowy, a nie całkowity.

A.
B.
C.
D.