LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 27
Określ, jakie mogą być skutki nieprawidłowo działającej wentylacji w podziemnym zakładzie górniczym.

A.
B.
C.
D.