LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 1
Wskaż, które z poniższych objawów mogą wskazywać na potrzebę wykonania diagnostyki obrazowej w celu wykrycia procesów patologicznych.

A.
B.
C.
D.