LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 24
Gest Znaczenie
Gest 1 Oddech
Gest 2 Stop
Gest 3 Mówić
Gest 4 Szybko
Gest 5 Ból
Na podstawie powyższej tabeli, jakie gesty użyjesz, aby poprosić pacjenta niesłyszącego o natychmiastowe poinformowanie Cię, jeśli poczuje ból?
A.
B.
C.
D.