LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 8
W jakim celu technik elektroradiolog współpracuje z innymi specjalistami w zespole wielodyscyplinarnym?

A.
B.
C.
D.