LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 9
Podczas badania obrazowego technik elektroradiolog:

A.
B.
C.
D.