LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Podczas wykonywania badania rentgenowskiego zauważasz, że wielkość dawki pochłoniętej jest znacznie niższa niż zazwyczaj. Jakie mogą być tego konsekwencje?

A.
B.
C.
D.