LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 28
Zidentyfikuj, który z poniższych parametrów jest najważniejszy do dostosowania podczas wykonywania mammografii w celu minimalizacji dawki promieniowania dla pacjenta.

A.
B.
C.
D.