LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 3
Podczas wykonywania badań diagnostyki obrazowej, technik elektroradiolog ma do dyspozycji różne techniki kontrastowe. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe na temat tych technik?

A.
B.
C.
D.