LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 16
Pacjent został skierowany na badanie PET (pozytonowa tomografia emisyjna). W jaki sposób ta technika różni się od tradycyjnej tomografii komputerowej (CT)?

A.
B.
C.
D.