LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 7
Pacjentka z nadciśnieniem tętniczym ma być poddana badaniu medycyny nuklearnej. Jaka powinna być Twoja reakcja jako technika elektrodiagnostyki medycznej?

A.
B.
C.
D.