LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 26
Podczas wykonywania badania elektrokardiografii (EKG), zauważasz nieprawidłowości w zapisie. Jak powinieneś postąpić?

A.
B.
C.
D.