LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 11
Podczas wykonywania elektroencefalografii (EEG), zauważyłeś, że jedno z elektrod nie jest poprawnie umieszczone na głowie pacjenta. Jakie działanie podejmiesz?

A.
B.
C.
D.