LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 33
Wskaż, który z poniższych czynników ma największy wpływ na skuteczność promieniowania jonizującego.

A.
B.
C.
D.