LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 29
Zobacz poniższą tabelę z informacjami na temat radioterapii pacjenta. Jakie jest prawdopodobne miejsce leczenia, patrząc na dane?
Data Typ radioterapii Dawka promieniowania
15.03.2022 Brachyterapia 5 Gy
A.
B.
C.
D.