LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 32
Na wyjściu generatora funkcyjnego ustawiono sygnał o częstotliwości 1 kHz i wartości szczytowej (maksymalnej) równej 1 V. Do generatora dołączono woltomierz AC, który wskazał 0,707 V. Badany przebieg ma kształt

A.
B.
C.
D.