LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 2
Rozważ następującą tabelę, przedstawiającą różne typy kondensatorów i ich pojemności:
Typ kondensatora Pojemność (F)
Kondensator ceramiczny 10-9
Kondensator elektrolityczny 10-4
Kondensator poliestrowy 10-7
Który typ kondensatora ma największą pojemność?
A.
B.
C.
D.