LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 26
Materiał Przenikalność magnetyczna μ [H/m]
Stal 2000
Aluminium 1.2566
Miedź 1.2566
Z powyższej tabeli, który materiał najlepiej nadaje się do tworzenia rdzenia cewki, aby uzyskać jak największą indukcyjność?
A.
B.
C.
D.