LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 38
Podczas projektowania fryzury, który z poniższych czynników jest najważniejszy do rozważenia?

A.
B.
C.
D.