LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HAN3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 27
Załóżmy, że masz do opracowania indeks do atlasu geograficznego. Który typ indeksu będzie najbardziej odpowiedni?

A.
B.
C.
D.