LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 32
Oceniasz jakość dostarczonych do restauracji warzyw. Który z poniższych zestawów cech świadczy o świeżości warzyw?

A.
B.
C.
D.