LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 31
Oceniasz jakość dostarczonych do restauracji jaj. Które z poniższych cech świadczy o świeżości jaj?

A.
B.
C.
D.