LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 38
W regulatorze PID zwiększono dwa razy stałą czasową Ti (czas całkowania) w wyniku czego

A.
B.
C.
D.