LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 4
Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji medycznej pacjenta? Wybierz najbardziej kompletną odpowiedź.

A.
B.
C.
D.