LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED8 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 6
Jakie jest główne zastosowanie pola magnetycznego w diagnostyce obrazowej?

A.
B.
C.
D.