LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 4
Podaj nazwę surowca farmaceutycznego, który jest pozyskiwany z maku lekarskiego (Papaver somniferum).

A.
B.
C.
D.