LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 33
Rozważ następującą tabelę z Farmakopei Polskiej dotyczącą substancji leczniczych:
Nazwa substancji Wzór chemiczny
Acetylosalicylicum Acidum C9H8O4
Paracetamolum C8H9NO2

Jaką substancję leczniczą reprezentuje wzór chemiczny C8H9NO2?
A.
B.
C.
D.