LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 26
Analizujesz dane z diagnostyki systemu sterującego maszyny rolniczej. Zauważasz, że sygnał PWM (Pulse Width Modulation) ma częstotliwość 500 Hz i szerokość impulsu wynoszącą 50%. Co to oznacza dla pracy maszyny?

A.
B.
C.
D.