LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 36
Podczas analizy wyników pomiarów diagnostycznych zauważasz, że wartość natężenia prądu w obwodzie sterującym jest znacznie wyższa niż zwykle. Co może być przyczyną takiej sytuacji?

A.
B.
C.
D.