LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 14
Podczas analizy wyników pomiarów diagnostycznych z systemu sterującego maszyną rolniczą zauważasz, że sygnał PWM ma częstotliwość 1000 Hz i szerokość impulsu wynoszącą 25%. Co to oznacza dla pracy maszyny?

A.
B.
C.
D.