LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 11
Które z poniższych przepisów prawa regulują kwestie związane z kontrolą i nadzorem weterynaryjnym?

A.
B.
C.
D.