LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 11
Zgodnie z przepisami prawa, kto jest uprawniony do wykonywania czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego?

A.
B.
C.
D.