LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 22
Czy osoba wykonująca czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za niewłaściwe wykonanie swoich obowiązków?

A.
B.
C.
D.