LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 22
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego jest FAŁSZYWE?

A.
B.
C.
D.