LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 16
Podczas kontroli weterynaryjnej napotkałeś na produkty pochodzenia zwierzęcego, które są niezdatne do spożycia przez ludzi, ale mogą być wykorzystane w produkcji karmy dla zwierząt. Do której kategorii ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powinieneś je przypisać?

A.
B.
C.
D.