LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 31
Przyjmij, że zapasy na początku roku wynosiły 5000 zł, a na końcu roku 6000 zł. Oblicz dynamikę zmian zapasów.

A.
B.
C.
D.