LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 37
Klient zgłosił reklamację dotyczącą produktu, który został uszkodzony przez nieprawidłowe użytkowanie. Jak powinieneś postąpić?

A.
B.
C.
D.