LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 2
Wybierz prawidłową sekwencję procesu chłodzenia surowców rybnych.

A.
B.
C.
D.