LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Pacjent Opis sytuacji
Anna Anna jest starszą kobietą, która ma problemy z poruszaniem się. Wydaje się być smutna i apatyczna.
Jan Jan jest młodym mężczyzną po operacji. Jest zaniepokojony i wyraża obawy o swoje zdrowie.
Które z poniższych działań jest najodpowiedniejsze dla każdego z pacjentów?
A.
B.
C.
D.