LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 23
Przy zestawianiu dwóch warstw informacyjnych na geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, zauważasz, że na jednej z nich brakuje pewnych danych, które są dostępne na drugiej. Jakie jest prawidłowe postępowanie w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.