LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 19
Instrument Dokładność pomiaru odległości
Stacja totalna 1 cm
Teodolit 1 m
Taśma miernicza 1 mm
Kompas 10 m
Na podstawie powyższej tabeli, wybierz instrument, który będzie najbardziej odpowiedni do wykonania pomiarów sytuacyjnych na obszarze o powierzchni 1 ha, gdzie wymagana dokładność pomiaru odległości wynosi 5 cm.
A.
B.
C.
D.