LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 32
Pracownik prosi Cię o sporządzenie zaświadczenia o zatrudnieniu. Jakie informacje powinny znaleźć się w takim dokumencie?

A.
B.
C.
D.