LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 3
Imię i nazwisko Data rozpoczęcia pracy Data zakończenia pracy Stanowisko
Jan Kowalski 01.01.2020 31.12.2020 Dyrektor
Na podstawie powyższej tabeli, jakie zaświadczenie możesz sporządzić dla Jana Kowalskiego?
A.
B.
C.
D.