LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 6
Pisuar montuje się podczas

A.
B.
C.
D.