LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 22
Elementem uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej jest

A.
B.
C.
D.