LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 1
Które urządzenie gazowe może być zamontowane w pomieszczeniu bez kanału spalinowego?

A.
B.
C.
D.