LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 16
W instalacji gazowej kurek gazowy mosiężny z rurą stalową czarną należy łączyć w technologii

A.
B.
C.
D.